باغ ویلا در کرد امیر

0912-6223671

دوبلکس

کد :8

برای راهنمایی هرچه سریع تر درهنگام تماس کد زمین مورد نظر خود را اعلام کنید
موقعیت: چسب بافت
سند: سه دانگ
انشعابات: کامل و قانونی
متراژ زمین : 3600 متر
بنا : 350 متر

Trainer

باغ ویلا در محدوده شهریار

0912-1612995

ویلا

کد :81

برای راهنمایی هرچه سریع تر درهنگام تماس کد زمین مورد نظر خود را اعلام کنید
موقعیت: نزدیک بافت
سند: وکالت از سند مادر
انشعابات: کامل و قانونی
متراژ زمین : 1700 متر
بنا : 120 متر

Trainer

باغ ویلا در مهرآذین

0912-6223671

دوبلکس

کد :93

برای راهنمایی هرچه سریع تر درهنگام تماس کد زمین مورد نظر خود را اعلام کنید
موقعیت: چسب بافت
سند: شش دانگ عرصه و اعیان
انشعابات: برق و گاز قانونی و آب شرب
متراژ زمین : 1600 متر
بنا : 300 متر

Trainer

باغ ویلا شیک و لوکس

0912-1612995

دوبلکس

کد :96

برای راهنمایی هرچه سریع تر درهنگام تماس کد زمین مورد نظر خود را اعلام کنید
موقعیت: نزدیک بافت
سند: تکبرگ عرصه و اعیان ،پایان کار شهرداری و نامه جهاد
انشعابات: کامل و قانونی
متراژ زمین : 650 متر
بنا : 140 متر

Trainer

باغ ویلا لوکس

0912-6223671

ویلا شیک

کد :98

برای راهنمایی هرچه سریع تر درهنگام تماس کد زمین مورد نظر خود را اعلام کنید
موقعیت: نزدیک بافت
سند: تکبرگ عرصه و اعیان
انشعابات: کامل و مصرفی
متراژ زمین : 1120 متر
بنا : 60 متر سرایداری + 350 متر بنای شیک

Trainer

باغ ویلا لوکس

0912-1612995

ویلا شیک

کد :99

برای راهنمایی هرچه سریع تر درهنگام تماس کد زمین مورد نظر خود را اعلام کنید
موقعیت: نزدیک بافت
سند: تکبرگ عرصه و اعیان
انشعابات: کامل و قانونی
متراژ زمین : 420 متر
بنا : 100متر بنای شیک و دو خواب

Trainer

باغ ویلا فوق العاده و رویایی

0912-1612995

تریبلکس

کد :100

برای راهنمایی هرچه سریع تر درهنگام تماس کد زمین مورد نظر خود را اعلام کنید
موقعیت: نزدیک بافت
سند: شش دانگ
انشعابات: کامل و قانونی
متراژ زمین : 1000متر
بنا : 350 متر لوکس و تریبلکس

Trainer

باغ ویلا زیبا

0912-1612995

باغ ویلا قیمت مناسب

کد :101

برای راهنمایی هرچه سریع تر درهنگام تماس کد زمین مورد نظر خود را اعلام کنید
موقعیت: نزدیک بافت
سند: قولنامه ای و دارای کد رهگیری
انشعابات: کنتور برق قانونی و منبع آب 6000 لیتری
متراژ زمین : 500متر
بنا : 74 متر

Trainer

باغ ویلا

0912-6223671

ویلا

کد :102

برای راهنمایی هرچه سریع تر درهنگام تماس کد زمین مورد نظر خود را اعلام کنید
موقعیت: نزدیک بافت
سند: وکالت از سند مادر
انشعابات: برق قانونی ، چاه آب و مخزن گاز LPG
متراژ زمین : 1200متر
بنا : 300 متر

Trainer

باغ ویلا بسیار زیبا

0912-8651815

دوبلکس

کد :104

برای راهنمایی هرچه سریع تر درهنگام تماس کد زمین مورد نظر خود را اعلام کنید
موقعیت: نزدیک بافت
سند: تکبرگ عرصه و اعیان ،پایان کار شهرداری
انشعابات: قانونی و کامل
متراژ زمین : 1250متر
بنا : 400 متر

Trainer